Stołówka

„D. D. Max-1”
Dariusz Ślusarczyk

OPŁATA ZA OBIADY – żywienia w miesiącu czerwcu 16 dni x 9zł = 144,00 zł.

Koszt zestawu obiadowego (zupa, drugie danie, kompot) dla dziecka wynosi 9,00 zł.

Istnieje możliwość zapłaty gotówką u intendenta stołówki w godz. 8:00-14:00, a także przelewem na konto bankowe
PKO BP SA 19 1020 1055 0000 9102 0487 2661,
w tytule należy wpisać: imię, nazwisko, klasę ucznia oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

Płatności dokonujemy do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania obiadu.

Istnieje możliwość zapisów na obiady klas 4-8.
Deklaracja do pobrania na dole strony, lub u intendenta stołówki.

ODWOŁANIE OBIADU
Obiady odwołują rodzice /opiekunowie prawni do godz. 9:00. Pod numerem telefonu 518 842 744, ewentualnie mailem stolowka.sp88@wp.pl.

Wydarzenia

Skip to content