Stołówka

„D. D. Max-1”
Dariusz Ślusarczyk

OPŁATA ZA OBIADY – żywienia w miesiącu październiku.

Koszt zestawu obiadowego (zupa, drugie danie, kompot) dla dziecka wynosi 21×9,70 zł (zestaw obiadowy)= 203,70 zł, 21x13zł (całodzienne wyżywienie) = 273zł

Liczba dni obiadowych 21. Kwota za październik wynosi 203,70 zł.

Istnieje możliwość zapłaty gotówką u intendenta stołówki w godz. 8:00-14:00, a także przelewem na konto bankowe
PKO BP SA 19 1020 1055 0000 9102 0487 2661,
w tytule należy wpisać: imię, nazwisko, klasę ucznia oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

Płatności dokonujemy do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania obiadu.

Deklaracja do pobrania na dole strony, lub u intendenta stołówki.

ODWOŁANIE OBIADU
Obiady odwołują rodzice /opiekunowie prawni do godz. 9:00. Pod numerem telefonu 518 842 744, ewentualnie mailem stolowka.sp88@wp.pl.

Wydarzenia

Skip to content