Nauka zdalna

Informacje ogólne

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego zostaje wprowadzona w szkole nauka zdalna.
Zasady prowadzenia lekcji i nauczania opisuje procedura nauczania na odległość.

Uczniowie klas 4-8 będą otrzymywali materiały do nauki zgodnie z harmonogramem.

Uczniowie klas 1-3 i oddziału przedszkolnego będą otrzymywali materiały do nauki zgodnie z ustaleniami z wychowawcą klasy i oddziału przedszkolnego.

Zasady monitorowania i oceniania postępów uczniów

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach zdalnego nauczania. Ich wyniki i postępy będą oceniane w sposób określony według poniższych zasad:

Komunikaty MEN

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia_komunikat MEN z 9.04.2020

Wydarzenia

Akelius

Skip to content