BHP w szkole w czasie pandemii

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z zarządzeniem dyrektora z dnia 25 sierpnia 2020, od dnia 1 września 2020 r. w szkole obowiązują następujące procedury:

 1. procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły
 2. procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy
 3. procedura wyjścia na plac zabaw i boisko
 4. procedura pobytu na placu zabaw i boisku
 5. procedura korzystania z biblioteki szkolnej
 6. procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia ucznia
 7. procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia u pracownika
 8. procedura komunikacji z rodzicami
 9. procedura korzystania z szatni szkolnej
 10. procedura wydawania i spożywania posiłków
 11. procedura postępowania z odpadami
 12. procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej
 13. procedura przestrzegania zasad w czasie zajęć terapeutycznych
 14. procedura prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
 15. procedura postępowania w czasie przerw śródlekcyjnych

Miasto opracowało wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego w samorządowych szkołach.

Do placówek będą mogły przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie. Osoby przyprowadzające dzieci będą musiały przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada jedno dziecko – jeden opiekun) będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej pod warunkiem zachowania dystansu. Osoby z zewnątrz będą mogły przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

Proszę dokładnie zapoznać się z procedurą organizacji pracy szkół i placówek.

Regulamin organizacji pracy i zajęć w Szkole Podstawowej nr 88 w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Wydarzenia

Akelius

Skip to content