Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ W CYFROWYM ŚWIECIE

Jak co roku, w październiku, nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w akcji społecznej, której celem jest przypominanie, że wśród naszych podopiecznych są dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych – ryzyka dysleksji i dysortografii.

Tegoroczny Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji przypadł w okresie 2 – 6 października pod hasłem UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ W CYFROWYM ŚWIECIE.

Nowoczesne technologie są obecnie nierozerwalnym elementem w szeroko rozumianej przestrzeni edukacyjnej. Dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych mogą stanowić dodatkową trudność, ale też być wyzwaniem i ułatwieniem w pokonywaniu ich trudności. Jedno jest pewne – jako nauczyciele, specjaliści czy rodzice musimy zadbać o jak najlepsze przygotowanie naszych podopiecznych do bezpiecznego i właściwego korzystania z dostępnych narzędzi w cyfrowym świecie.

            Staraliśmy się, aby działania przeprowadzone w tym roku korespondowały z hasłem: „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”. Wychowawcy klas wprowadzili uczniów w tematykę i podpowiedzieli, w jaki sposób wykorzystać Internet do celów naukowych.  Nauczyciele oraz specjaliści zadbali, by podczas przerw uczniowie bawili się w sposób kreatywny i poznawczy – można było zagrać z kolegą w gry planszowe lub „memorki” logopedyczne, ułożyć historyjki obrazkowe. Bardzo dużym zainteresowanie cieszyły się gry interaktywne, które można było uruchomić na telefonie.  Tydzień dysleksji nie mógł się odbyć bez konkursu ortograficznego. W tym roku klasy czwarte miały okazję zaprezentować swoją wiedzę z ortografii podczas pisania dyktanda online. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał nauczyciel informatyki, pani Małgorzata Banach – Roppel.  Zwycięzcy, którzy bezbłędnie napisali dyktando, to: Kamil Ismayilzada, Zofia Nowakowska, Stanisław Kupicz oraz Laura Wiśniewska. Gratulujemy mistrzom ortografii!

Ciekawym przedsięwzięciem okazało się stworzenie słowników i zasad ortograficznych w programie Power Point. Uczniowie klas trzecich, pod czujnym okiem nauczyciela informatyki, pani Jolanty Brzywczy, stworzyli bardzo ciekawe prezentacje.  Dużo radości przyniosła uczniom praca podczas tworzenia „Ortografii na drzwiach” – na dużych kartkach, zamieszczonych na drzwiach sal lekcyjnych, uczniowie z klas drugich i trzecich systematycznie wpisywali wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Natomiast uczniowie klas pierwszych tworzyli ozdobne inicjały.

            W dniu 18.10.2018 r. odbyły się konsultacje, podczas których zapoznano rodziców z  różnymi formami terapii i metodami pracy z uczniami wykazującymi specyficzne problemy w nauce czytania. Rodzice mogli się dowiedzieć, jak rozpoznać pierwsze niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o potrzebie usprawnienia pewnych funkcji psychomotorycznych, kiedy udać się na pogłębioną diagnozę oraz jak skutecznie wspierać rozwój dziecka w domu. Logopedzi i terapeuci pedagogiczni zaprezentowali swój warsztat pracy i poinstruowali rodziców, w jaki sposób należy pracować z dzieckiem dyslektycznym w środowisku domowym. W ofercie naszej szkoły znalazła się również gazetka informacyjna dla rodziców i uczniów dotycząca historii sławnych dyslektyków oraz ulotka informacyjna, którą opracowali uczniowie pod opieką p. Krystyny Organiszczak – Wiejak i Elizy Gajewskiej.

Wszystkie te przedsięwzięcia miały na celu „oswojenie” dysleksji, zmotywowanie naszych podopiecznych do prezentowania swoich talentów, umiejętności i zainteresowań, które sprawiają im radość i satysfakcję oraz napędzają do pokonywania trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu.                                                                                                 Zespół specjalistów

Prezentacje dzieci:

Wydarzenia

Akelius

Skip to content