Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

W środę, 18 października, odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Ten szczególny dla uczniów dzień, kiedy mogli świadomie zagłosować na swojego kandydata, był w tym roku prawdziwą lekcją demokracji.

Uczniowie klas III-VIII oddawali głosy w lokalu wyborczym, po uprzednim okazaniu legitymacji i złożeniu podpisu na liście. Komisja wyborcza wydawała karty do głosowania, a uczniowie wpisywali znak X przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata. Po zakończeniu głosowania Komisja otworzyła urnę, podliczyła głosy, a następnie sporządziła protokół.

Miło jest nam poinformować, że Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Jan Sienkiewicz, Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Zuzanna Kucharska, a Sekretarzem Liliana Wawrzyńska.

Wydarzenia

Akelius

Skip to content