Harmonogram wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Harmonogram wyborów do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

lp.działanietermin
1.Wybór gospodarzy klas.  

Kandydować może uczeń, który w zeszłym roku miał co najmniej dobre zachowanie i średnią ocen co najmniej 4,0. Nazwiska wybranych uczniów należy wpisać do Librusa (Dziennik- widok dziennika- samorząd klasowy) oraz w tabeli umieszczonej w pokoju nauczycielskim.
do 15.09.
2.Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Zarządu SU.  

Kandydatem do zarządu może być każdy gospodarz klasy III-VI. Gospodarze klas VII i VIII obowiązkowo startują w wyborach. Gospodarz swoją kandydaturę może zgłosić bezpośrednio do opiekuna SU lub poprzez Librus. Uczeń, zgłaszając swoją kandydaturę, powinien mieć gotowy program wyborczy w formie plakatu. Ważne, aby programy wyborcze były zbieżne z celami działalności SU. Plakaty kandydatów zostaną zawieszone na sztalugach w holu.
28.09.-06.10.
3.Kampania wyborcza.  

Uczniowie samodzielnie lub pod opieką wychowawcy zapoznają się z programami wyborczymi kandydatów.
06.10.-16.10.
4.Dzień ciszy wyborczej.  17.10.
5.Wybory do Zarządu SU.  

Na wydrukowanych kartach wyborczych każdy z uczniów stawia znak X przy wybranym kandydacie. Głosowanie będzie odbywało się w każdej klasie (III-VIII) na wskazanej godzinie pod nadzorem nauczyciela mającego zajęcia. (Dokładniejsze informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.)
18.10.

Wydarzenia

Akelius

Skip to content