PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (Karta zdrowia ucznia) przez pielęgniarkę

Zgodnie z rozdziałem 7 art.27 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece nad uczniami Dz.U 2019, poz.1078 w przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentacja medyczna jest przekazywana za pokwitowaniem pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania w szkole przyjmującej ucznia.

Aby dopełnić formalności, rodzic/opiekun prawny wypełnia wniosek o przekazanie dokumentacji medycznej który jest dostępny w gabinecie pielęgniarki lub do pobrania.

Po wypełnieniu wniosku karta zostaje przesłana pod wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego adres szkoły do której dziecko zostało przyjęte.

NIE MA MOŻLIWOŚCI WYDANIA KARTY BEZPOŚREDNIO RODZICOWI/OPIEKUNOWI PRAWNEMU.

Wydarzenia

Akelius

Skip to content