Sprzątanie świata

W trzecim tygodniu września odbyła się ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2021”. W tym roku towarzyszyło nam hasło : „Myślę, więc nie śmiecę”.

Nasza szkoła przystępując do programu zorganizowała zbiórkę surowców wtórnych.

Zebraliśmy przez cały tydzień 1,4 tony makulatury, mnóstwo nakrętek i kilka kilogramów baterii. Akcja miała na celu pokazanie, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko zbiórka śmieci, lecz przede wszystkim zmiana nawyków w życiu codziennym oraz umiejętne gospodarowanie odpadami.

Zachęcamy wszystkich do podejmowania ekologicznych działań, dzięki którym można dbać o naszą planetę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcję!

Wydarzenia

Akelius

Skip to content