List Dyrektora szkoły do rodziców i uczniów

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W środę, 1 września, zaczynamy nowy rok szkolny w trybie stacjonarnym. Żeby jak najdłużej utrzymać taki stan rzeczy, obowiązuje nas reżim sanitarny. Klasy mają przedzielone swoje sale,
w przestrzeniach wspólnych obwiązuje noszenie maseczki. Ławki oraz sprzęt używany przez uczniów będzie codziennie dezynfekowany. Przypominam uczniom o częstym myciu rąk.

Uroczyste rozpoczęcie roku w nowej sali gimnastycznej odbędzie się dla uczniów klas pierwszych oraz dzieci z oddziału przedszkolnego o godzinie 10.00, a dla uczniów klas czwartych o godzinie 11.00. Pozostali uczniowie spotykają się w klasach ze swoimi wychowawcami. Szczegółowe rozpisanie spotkań jest zamieszczone na stronie szkoły w Aktualnościach.

Od 2 września dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3 będą wchodziły do szatni wejściem bocznym od strony dziedzińca, klasy 4-8 wchodzą wejściem głównym.

 W obu drzwiach szkoły będą czekały na uczniów Panie Woźne, a w szatni Nauczyciele. Rodzice wchodzą do szkoły tylko do strefy wyznaczonej, znajdującej się w holu głównym.

Po godzinie ósmej boczne drzwi będą zamykane i wówczas należy wchodzić wejściem głównym.

Odbiór uczniów przez Rodziców przy wejściu głównym.

Życzę udanego, stacjonarnego roku szkolnego!

Pozdrawiam serdecznie

Ada Kołakowska

Wydarzenia

Akelius

Skip to content