Uroczystość nadania nazwy bufetu szkolnego Zachcianka

Uroczyste otwarcie bufetu szkolnego Zachcianka w SP88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie odbyło się w wyjątkowej atmosferze. Spotkanie swoją obecnością uświetnili członkowie komisji oraz zwycięska klasa 2a.Oficjalna część uroczystości została zainaugurowana przemówieniem Pani Dyrektor Ady Kołakowskiej, która powitała zebranych gości. Oficjalne otwarcie bufetu szkolnego Zachcianka zostało przypieczętowane przecięciem wstęgi. Dopełnieniem spotkania było przekazanie nagrody w postaci słodkiej niespodzianki dla klasy 2a, która wygrała konkurs na nazwę bufetu szkolnego oraz jej wychowawcy Pani Martynie Ryszce.
Dziękujemy organizatorowi firmie D. D. Max-1, której właścicielem jest Dariusz Ślusarczyk, za profesjonale przygotowanie uroczystości i słodkie wynagrodzenie zwycięskiej klasy.

Katarzyna Laskowska

Wydarzenia

Skip to content